Vita Green

維新烏絲活髮飲

10包

正常價格
£14.00
正常價格
£17.00
優惠價格
£14.00
結帳時計算運費

✓ 滋補肝腎,令頭髮烏黑亮麗

✓ 養顏抗衰老

✓ 減少脫髮

✓ 促進頭髮生長

  Vita Green Vita Hair Revitalizing Drink
  Vita Green Vita Hair Revitalizing Drink

  產品介紹

  揉合天然活髮超級食物及中草藥 養潤出濃密亮麗髮質
  由天然超級食物及中草藥製成,全面調理身體基能、改善血液循環,有助營養輸送到毛囊,促進頭髮生長,並預防脫髮問題。

  *產品效果因人而異 並視乎個別情況而定